Algoritmus

Obecně je algoritmus postup nebo soubor pravidel, na základě kterého je řešena určitá úloha.

V oblasti marketingu se s tímto termínem setkáme zpravidla na dvou místech – v oblasti sociálních sítí a webových vyhledávačů. Každá sociální síť má určitý algoritmus podle kterého vyhodnocuje obsah. Dle těchto interních pravidel obsah privileguje a zobrazuje uživatelům častěji, nebo naopak omezeně. Totéž se vyskytuje i v případě vyhledávačů. Na základě algoritmu zobrazují jednotlivé webové stránky v pořadí výše či níže. Obor SEO shromažďuje pravidla a hledá způsoby, jak udělat webové stránky pro algoritmy atraktivní.

Porozumění algoritmům je náročné, jelikož interní informace o jejich mechanice jsou málokdy zveřejněny. Zvláště na sociálních sítích jsou algoritmy velmi živé a proměnlivé, je proto nezbytné být neustále v pozoru a obraze. Na základě předchozích zkušeností a analytik se nám ale daří úspěšně odhalit postupy jak algoritmům nadbíhat a získat jejich přízeň.

Optimalizace internetového obsahu ve prospěch algoritmů je klíčová pro úspěšný online marketing. I skvělá myšlenka může snadno zapadnout do hlubin zapomnění, pokud při zveřejnění příspěvku nepůjdeme algoritmům vstříc.