B2B

B2B je zkratka z anglického „business to business“. Je to typ obchodního modelu, kdy obchodník neprodává produkty koncovému zákazníkovi, ale druhému obchodníkovi. Ten který s nimi dále nakládá a má možnost je přeprodávat dále.

Je zvykem mít pro B2B model separátní e-shop. Ten je zpravidla velmi jednoduchý a strohý, zaměřený hlavně na rychlost a funkčnost. Současně jsou pravidla nákupu lépe přizpůsobeny potřebám B2B. Protikladem k modelu B2B je B2C.