B2C

B2C je zkratkou anglického „business to consumer“. Je to typ obchodního modelu, kdy je zboží doručováno přímo koncovému zákazníkovi – konzumentovi. Je zvykem mít oddělené e-shopy pro model B2C a B2B. E-shop pro B2C je více zaměřený na efektivitu marketingu a rychlé oslovení klienta. Svou strukturou a obsahem se snaží maximalizovat nákupy od koncových zákazníků.