Backlink

Backlink – v překladu „zpětný odkaz“. Jde o odkaz umístěný na webu, který směřuje na jiný web. Provázání různých webů pomocí odkazů zvyšuje jejich hodnocení algoritmem vyhledávačů a je významným prvkem pro techniky SEO. Při tvorbě zpětných odkazů je důležitá hlavně kvalita, nikoliv kvantita.