Content marketing

Strategie zaměřená na tvorbu a distribuci konzistentního obsahu, který je pro danou cílovou skupinu hodnotný a relevantní. Zahrnuje správu obsahu pro všechny platformy, u kterých je žádoucí neustále periodicky vytvářet nový obsah. Mohou jimi být sociální sítě, blog, emailing a podobně.

Přísun konzistentního obsahu je velmi kladně hodnocen z pohledu algoritmů i míry zapojení uživatelů. Z dlouhodobého hlediska přispívá návštěvnosti a výrazně zvyšuje dosahy stránek.