Přehledná a čistá grafika

Tvoříme grafiku, která funguje a plní svůj účel