Grafika pro Karlovarskou krajskou nemocnici

3

Pro Karlovarskou krajskou nemocnici jsme vytvořili sérii grafických materiálů a rozpoznatelným a moderním rukopisem.