A

Analytika

Analytika je obor, který se zabývá měřením, sběrem a následném vyhodnocováním získaných dat za účelem pochopení skutečností. V oblasti internetového marketingu jsou analytiky klíčové pro získání přehledu o efektivitě provedených akcí a následnou optimalizaci...

Algoritmus

Obecně je algoritmus postup nebo soubor pravidel, na základě kterého je řešena určitá úloha. V oblasti marketingu se s tímto termínem setkáme zpravidla na dvou místech – v oblasti sociálních sítí a webových vyhledávačů. Každá sociální síť má určitý algoritmus podle...

Autorita domény

Autorita domény je jedna z metrik, která ovlivňuje to, jak vysoko ve výsledcích vyhledávání se Vaše stránka zobrazí. Je měřena na stupnici od 1 do 100. Hodnotícím aspektem jsou zpětné odkazy domény, záleží jak na jejich množství, tak kvalitě. Naměřená hodnota je...

B

Cílová skupina

Cílová skupina je specifická skupina lidí, na kterou marketingově cílíme. Jedná se o co nejpřesnější definování osob, které mají potenciál stát se klienty. Zohledňují se veškeré osobní informace jako je věk, pohlaví, bydliště a zájmy. Budování cílové skupiny se často...

C

Backlink

Backlink – v překladu „zpětný odkaz“. Jde o odkaz umístěný na webu, který směřuje na jiný web. Provázání různých webů pomocí odkazů zvyšuje jejich hodnocení algoritmem vyhledávačů a je významným prvkem pro techniky SEO. Při tvorbě zpětných odkazů je důležitá hlavně...

B2B

B2B je zkratka z anglického „business to business“. Je to typ obchodního modelu, kdy obchodník neprodává produkty koncovému zákazníkovi, ale druhému obchodníkovi. Ten který s nimi dále nakládá a má možnost je přeprodávat dále. Je zvykem mít pro B2B model separátní...

B2C

B2C je zkratkou anglického „business to consumer“. Je to typ obchodního modelu, kdy je zboží doručováno přímo koncovému zákazníkovi – konzumentovi. Je zvykem mít oddělené e-shopy pro model B2C a B2B. E-shop pro B2C je více zaměřený na efektivitu marketingu a rychlé...

Blog

Blog je typ webové stránky, či součást webové stránky. Jde o prostor, kde jsou pravidelně publikovány články na různá témata. Články na blogu jsou řazeny v obrácené chronologii – nejnovější příspěvky se zobrazují nahoře. V počátečních letech byly blogy známé hlavně...

C

Backlink

Backlink – v překladu „zpětný odkaz“. Jde o odkaz umístěný na webu, který směřuje na jiný web. Provázání různých webů pomocí odkazů zvyšuje jejich hodnocení algoritmem vyhledávačů a je významným prvkem pro techniky SEO. Při tvorbě zpětných odkazů je důležitá hlavně...

B2B

B2B je zkratka z anglického „business to business“. Je to typ obchodního modelu, kdy obchodník neprodává produkty koncovému zákazníkovi, ale druhému obchodníkovi. Ten který s nimi dále nakládá a má možnost je přeprodávat dále. Je zvykem mít pro B2B model separátní...

B2C

B2C je zkratkou anglického „business to consumer“. Je to typ obchodního modelu, kdy je zboží doručováno přímo koncovému zákazníkovi – konzumentovi. Je zvykem mít oddělené e-shopy pro model B2C a B2B. E-shop pro B2C je více zaměřený na efektivitu marketingu a rychlé...

Blog

Blog je typ webové stránky, či součást webové stránky. Jde o prostor, kde jsou pravidelně publikovány články na různá témata. Články na blogu jsou řazeny v obrácené chronologii – nejnovější příspěvky se zobrazují nahoře. V počátečních letech byly blogy známé hlavně...