Persona

Persona je fiktivní postava, reprezentující ideálního zákazníka. Představit si svého ideálního zákazníka jako konkrétní postavu s přesnými rysy napomáhá lépe pochopit chování a potřeby cílové skupiny. Na základě těchto potřeb je volena podoba připravovaného content marketingu.