Připravili jsme grafiku dětského televizního kanálu TV pro děti. Zároveň se věnujeme správě jejich sociálních sítí a tvorbě pravidelného obsahu.