URL

URL je zkratkou „uniform resource locator“, což v doslovném překladu znamená „jednotný lokátor zdroje“. Shodný význam má i označení „webová adresa“. Jedná se o řetězec znaků, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů na internetu. Nejběžnějším zdrojem URL adresy je webová stránka.

URL adresa má přesnou strukturu. V případě webu je to „https://doména/aktuálně navštívená stránka daného webu/ “. URL adresa webové stránky je unikátní. Unikátnost je zajištěna jedinečností domény – názvy webu. Adresa nemůže obsahovat diakritiku, velká písmena ani mezery.