Uživatelská zkušenost

Uživatelská zkušenost je hodnocení dojmu, který v návštěvníkovi zanechala interakce s našim webem, aplikací či produktem. Můžeme se setkat s označením zkratkou UX, která pochází z anglického „user experience“. Průchod stránkou by měl být snadný, svižný, dobře pochopitelný. Návštěvník by měl mít dobrý intuitivní přehled o tom, co se právě děje a jeho cesta by neměla být zbytečně komplikována.

Vytvořením dobré uživatelské zkušenosti maximalizujeme dobu setrvání uživatele.