Grafika pro Karlovarskou krajskou nemocnici

3

Pro Karlovarskou krajskou nemocnici jsme vytvořili sérii grafických materiálů s rozpoznatelným a moderním designem.